25.10.2016

Tuotetiedon hallinta: PIM, PLM ja PDM - mitä ne oikeasti tarkoittavat?

Rikas tuotetieto on jokaiselle yritykselle arvokasta pääomaa, jonka tehokas ylläpito, hallinta ja hyödyntäminen on yritysten kehityshankkeissa noussut korkealle prioriteettilistalla.

Organisaation eri rooleissa toimiville ihmisille rikas tuotetieto tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita.  Tämä johtaa helposti tilanteisiin, joissa esimerkiksi myynti ja markkinointi odottavat malttamattomina tuotekehityksen omistaman tuotetiedon hallinnan projektin valmistumista vain todetakseen, ettei uusi järjestelmä prosesseineen ja hyötyineen palvelekaan heidän tarpeitaan.

PIM vastaa markkinoinnin ja myynnin vaatimasta tuotetiedosta

Rikkaan tuotetiedon hallinnassa (englanniksi Product Information Management, PIM) ylläpidetään ja hallinnoidaan yrityksen tuotetietoa keskitetysti ja palvellaan erityisesti myynnin ja markkinoinnin tarpeita. Sen sijaan, että tuotetieto elää hallitsemattomasti useine versioineen Excel-taulukoissa ja sähköposteissa, PIM mahdollistaa ajantasaisen tuotetiedon jakamisen eri käyttötarpeisiin ja kanaviin keskitetystä tiedonlähteestä.

Myyjät, jälleenmyyjät ja asiakkaat tarvitsevat rikasta tuotetietoa, mutta samaa tietoa hyödynnetään myös mm. kivijalkaliikkeissä, verkkokaupassa ja kuvastoissa. Kun mukaan lisätään kansainvälinen liiketoiminta, tulee tuotetiedon hallinnoinnista perinteisillä tavoilla tehotonta ja virhealtista. Yhdenmukainen asiakaskokemus edellyttää, että valitsipa asiakas minkä tahansa kanavan ostaa tuotetta, on myynnin ja markkinoinnin tarina tuotteesta aina yhdenmukainen.

Lataa opas: Tarvitsemmeko PIM-järjestelmän?

PLM hallinnoi prosessia tuotteen synnystä, valmistukseen ja käytöstä poistumiseen

Tuotteen elinkaaren hallinta (englanniksi Product Lifecycle Management, PLM) vastaa nimensä mukaisesti tuotteen elinkaaresta ja siihen liittyvistä prosesseista. Tämä mahdollistaa tuotteen suunnittelun ja tuotannon prosessien hallinnoinnin aina tuotemallinnuksesta valmistukseen ja logistiikkaan asti. Siinä missä PIM tarjoilee yhdenmukaista ja kaupallista tuotetietoa yrityksestä ulospäin, pitää PLM sisällään yrityksen sisäisten prosessien kannalta olennaisen tiedon tuotteesta.

PDM on osa tuotteen elinkaaren hallintaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä myynnin ja markkinoinnin kanssa.

PDM-järjestelmän kohdalla yrityksillä tuntuu useimmiten menevän puurot ja vellit sekaisin. PDM eli tuotetiedon hallinta (englanniksi Product Data Management), on osa tuotteen elinkaaren hallintaa. Se hallinnoi tuotteen teknisiä tietoja, versioita ja muita tuotteen valmistukseen ja kehitykseen liittyviä aineistoja. Hyvin usealla toimialalla tämä kattaa kuitenkin vain murto-osan asiakasrajapinnan tarvitsemasta tuotetiedosta. Vai mitä mieltä olette? Riittävätkö CAD-kuvat, komponenttilistat ja alihankkijoiden tiedot teillä palvelemaan asiakaskuntaa?


Isona syynä väärien työkalujen ja prosessien valintaan on kommunikaatiokuilu tuotekehitysinsinöörien ja asiakasrajapinnan ihmisten välillä. Tuotekehityslähtöinen stereotypia on, että hyvä tuote myy itse itsensä, eikä näin ollen tarvitse rikasta sisältöä saavuttaakseen kaupalliset odotukset. Myynti ja markkinointi puolestaan ei ymmärrä, että tuotteen elinkaaren hallinta ja myynnin jälkeiset tukipalvelut vaativat syvällisemmän dokumentaation tuotteen toiminnasta.

Ei enää sekoiteta näitä kolmikirjaimisia lyhennehirviöitä toisiinsa ja vältetään näin väärillä työkaluilla oikeiden haasteiden ratkaiseminen.

Lataa opas: Tarvitsemmeko PIM-järjestelmän?

Lue lisää tuotetiedon hallinnasta

Digimarkkinointi Verkkokauppa Digipalvelut