20.12.2016

Pelottavatko järjestelmäintegraatiot?

Digitalisaatio, prosessien sähköistäminen ja integrointi. Päivän hype on, että kaiken pitää tapahtua automaattisesti, tehokkaasti ja integroidusti. Kiireiset kuluttajat ovat oppineet vaatimaan nopeutta ja helppoutta asioinnissaan, eivätkä yritykset pysty kilpailemaan tehokkaasti manuaalisten prosessien kuormittamina. Alati nopeutuva arki ja eri puolilta tulevat tehokkuusvaatimukset voivat tuskastuttaa ja aiheuttaa myös huolta.

Integraatioita ei tarvitse pelätä. Päin vastoin, niistä saa helposti paljon mieluisamman ystävän kuin paperilomakkeista, Excelistä tai leikkaa-liimaa-menetelmästä. Integraatiot mahdollistavat tehokkuutta, nopeutta, uusia palveluja ja kilpailuetuja. Tietojärjestelmien integraatio tarkoittaa vähintään kahden järjestelmän yhdistämistä niin, että niiden välillä liikkuu tietoa automatisoidusti. Ei siis kuulosta monimutkaiselta, eihän?

Integraatiot mahdollistavat itsepalvelun

Vaikka digitaalisten palvelujen käyttäjät odottavat jatkuvasti entistä parempaa käyttökokemusta, ovat he samalla valmiita hoitamaan asioita itse. Jos asian voi hoitaa automatisoidusti ja nopeasti, voittaa se varmasti henkilökohtaisen asiakaspalvelijan odottelun ja hitaan manuaalisen käsittelyn. Integraatiot onneksi toimivat silloinkin, kun valtaosa ihmisistä nukkuu. Esimerkiksi tehokas verkkokauppa integroituu taustajärjestelmiin (sekä kauppiaan omiin että sidosryhmien) siten, että kauppias voi aamulla todeta rahan vaihtaneen omistajaa ja hyödykkeiden lähteneen asiakkaalle sillä aikaa, kun kauppias vietti leppoisaa aikaa unten mailla.

Kaiken kattavaa tietojärjestelmää ei ole

Yrityksillä on käytössään paljon erilaisia tietojärjestelmiä, digitaalisia palveluja ja ohjelmistoja. Osa järjestelmistä saattaa olla hyvinkin vanhoja, mutta toimivat käyttötarkoituksessaan edelleen hyvin. Puutteita ja tehottomuutta sen sijaan on eri järjestelmien yhteistoiminnassa. Nykyaikaisissa järjestelmissä on valmiit rajapinnat monipuoliseen integrointiin, mutta vanhemmista järjestelmistä rajapinnat usein puuttuvat. Tehokkuuden kannalta oleellista kuitenkin olisi liittää liiketoimintaketjun järjestelmien eri osat toisiinsa niin, että päivittäinen liiketoiminta hyötyy kokonaisuudesta mahdollisimman hyvin. Yksinkertaisimmillaan integraatio poistaa jonkin manuaalisen työvaiheen, mutta laajimmillaan integraatioilla voi automatisoida kokonaisia liiketoimintaprosesseja.

Rohkeasti integroimaan

Kun olet hankkimassa uusia tietojärjestelmiä, kiinnitä huomiota niiden integroitavuuteen ja siihen, kuinka hyvin ne toimivat osana koko digitaalista ympäristöäsi. Sinun ei tarvitse tuntea integraatiotekniikoita tai toteuttaa integraatioita itse, koska järjestelmien toimittajat hoitavat integroinnin puolestasi. Sen sijaan voit keskittyä miettimään, miten pystyt vaivattomasti ja tehokkaasti hoitamaan ja kehittämään liiketoimintaasi. Integraatiot maksavat yleensä itsensä erittäin nopeasti takaisin, joten ota järjestelmiesi yhteistoiminnasta kaikki hyöty irti.