21.3.2017

Magento 2 -verkkokauppa on valmiina palvelemaan asiakkaitasi

Mistä Magento-verkkokauppaa suunitteleva tietää, kannattaako toteutus tehdä versiolla 1 vai 2? Entä missä vaiheessa olisi järkevää siirtää vanha toteutus uuteen versioon? Vaikka kyseessä onkin sama tuttu Magento kuin aiemmin, uuteen versiosukupolveen liittyy asioita, jotka on verkkokauppahankkeeseen ryhdyttäessä hyvä tiedostaa.

Tie Magenton kakkosversioon on ollut pitkä

Magento 2:n kehitystyö käynnistyi 2010 ja tavoitteena oli uuden version julkaisu 2011 loppuun mennessä. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun eBay osti Magento Inc -yhtiön 180 miljoonalla dollarilla kesäkuussa 2011 ja seuraavana vuonna teknologiajohtaja Yoav Kutner jätti yhtiön. Organisaatiomuutokset, henkilöstövaihdokset ja kehitysprojektin tavoitteiden uudelleen määrittely hidastivat Magento 2 -kehitystyötä ja uusi versio saatiin julkaistua vasta joulukuussa 2015.

Mikä Magento 2:ssa on uudistunut? Kannattiko viiden vuoden kehitystyö?

Magenton tekninen arkkitehtuuri on uudistunut monellakin tapaa. Ei niin tunnettu prototype.js-käyttöliittymäkirjasto on korvattu yleisesti käytössä olevalla ja käyttöliittymäkehittäjien paremmin tuntemalla jQueryllä. Magento 2 tukee myös yksikkötestejä ja testausautomaatiota, jotka parantavat koko verkkokauppa-alustan teknistä laatua ja tietoturvaa.

Magento 2 -hallintakäyttöliittymä
Verkkokauppiaalle Magento 2:n uudistunut hallintaliittymä tuo helppokäyttöisyyttä. Toiminnot on jäsennelty käyttöliittymään paremmin ja navigaatio sekä hallintanäkymät mukautuvat paremmin käytössä olevan näyttökoon mukaan.

Verkkokaupan asiakkaalle suurimmat uudistukset näkyvät responsiivisena teemana sekä checkout-prosessin suoraviivaisempana toimintana. Ostaminen Magento 2 -verkkokaupasta on helpompaa kuin vanhaan Magentoon perustuvasta verkkokaupasta.

Mikään yksittäinen uusi Magento 2 -ominaisuus ei ole luonteeltaan sellainen, että se aiheuttaisi välitöntä päivitystarvetta vanhasta Magento-versiosta uuteen. Magento 2 -kehitystyö on kuitenkin ollut välttämätöntä, jotta arkkitehtuuriin kertynyt teknologinen velka on saatu nollattua ja kehitystyö voi jatkossa kohdistua uusiin ominaisuuksiin.

Vinkit Magento-verkkokauppahankkeeseen

  1. Rakenna uudet Magento-kaupat ensisijaisesti Magento 2 -versioon.
  2. Selvitä verkkokauppahankkeen määrittelyvaiheessa, mitä Magento-laajennuksia verkkokauppaan tarvitaan ja ovatko ne saatavilla Magento 2 -versiolle.
  3. Laajennuksiin pätevät samat säännöt kuin Magento 1:ssä. Pyri välttämään laajennusten käyttöä, mutta jos laajennus on tarpeen, valitse vain yleisesti käytössä olevia laajennuksia tunnetuilta toimijoilta.
  4. Jos tarvittavaa laajennusta ei (vielä) ole saatavilla Magento 2 -versiolle, harkitse verkkokaupan rakentamista vanhemmalla 1-versiolla.
  5. Tiedosta, että Magento-kehittäjäyhteisön tuki Magento 1-versiosarjalle päättyy vuoden 2018 loppuun.

Milloin on oikea aika päivittää verkkokauppa Magento 2:een?

Yksiselitteistä vastausta millon Magento-verkkokauppa kannattaa päivittää ei ole, sillä suotuisa päivitysajankohta riippuu verkkokaupan tilanteesta sekä laajennusosien saatavuudesta Magento 2:lle. Joka tapauksessa on järkevää päivittää Magento 2:een vuoden 2018 loppuun mennessä, koska silloin virallinen tuki 1.x-versiosarjalle päättyy.

Magento-alustan kehitystyön painopiste on siirtynyt 2.x-versiosarjaan ja 1.x-versiosarja jää ominaisuuksiltaan yhä pahemmin jälkeen. Myös verkkokaupan jatkokehitystä Magenton vanhemmalla versiosarjalla kannattaa harkita tarkkaan, sillä muutokset eivät välttämättä sellaisenaan ole vietävissä Magento 2:een.

Lisää luettavaa verkkokaupasta

 Magento 2 verkkokauppa-alustan hyödyt - lataa opas

Verkkokauppa